Opletene savitljive uzice i užad

OPIS

Standard:    DIN 46440
Tip:    Opletene visoko savitljive okrugle uzice i užad

KONSTRUKCIJA

Materijal: bakar, kalajisan bakar, posrebren bakar.
Oplet: žica 0,1 mm.

PRIMENA

Koristi se za vezu sa uzemljivačima u elektronskoj i autoindustriji.