Savitljive uzice i užad

OPIS

Standard:    DIN 46438
Tip:    Visoko savitljive okrugle uzice i užad

KONSTRUKCIJA

Materijal: bakar, kalajisan bakar, posrebren bakar.

PRIMENA

Koristi se za vezu sa uzemljivačima u elektronskoj industriji, a u autoindustriji i za četkice elektromotora.