Okrugle savitljive čarapice

OPIS

Standard:  PSN
Tip:  Okrugle visoko savitljive čarapice stabilnog oblika

KONSTRUKCIJA

Materijal: bakar, kalajisan bakar, posrebren bakar.

PRIMENA

Koristi se za pojedinačno ekranizovanje i slične namene u elektronici.