Valjane savitljive čarapice

OPIS

Standard:  DIN 46444
Tip:  Valjane visoko savitljive čarapice

KONSTRUKCIJA

Materijal: bakar, kalajisan bakar, posrebren bakar.


PRIMENA

Koristi se za vezu sa uzemljivačima u elektronskoj industriji, a u autoindustriji i za četkice elektromotora.