NFK EpO

OPIS

Kabel sa etilenpropilenom i olovom - pljosnat

Standard: PSN
Naponski nivo: 4 kV
Ispitni napon: 10 kV 

KONSTRUKCIJA

Provodnik: jednožičan kalajisan bakarni provodnik
Izolacija: mešavina na bazi etilenpolipropilen kaučuka visokihelektričnih karakteristika
Olovni plašt: barijera koja sprečava dekompresiju
Traka/oplet: zaštita od dodira olova i armature, preko svake žile
Armatura: profilisana pocinkovana čelična traka 

PRIMENA